Menu

Hotel Dubaj, Dubaj

Model navržený, rozkreslený a zpracovaný v 3D

Materiál: plast, modelářské doplňky, nálepky

Velikost modelu: 1:200

Doba výroby: 2 týdny

Detaily: zaoblení a netradiční tvary komplet z 3D tiskárny